گزارش کارآموزی طراحی و اجرای سقف یوبوت 89 ص

فهرست مطالب فصل اول آشنایی با محل کارآموزی معرفی محل کار آموزی ۱ - ۱ ۲ - ۱ نحوه شکل گیری شرکت ۱ - ۳ سیستم کار شرکت معرفی بخش های مختلف شرکت ۴ - ۱ گزارش تصویری پروژه های شرکت ۱ - ۵ فصل دوم ارزیابی بخش های مختلف با رشته علمی کارآموز مقدمه ۲ - ۱ تعاریف گزارش کارآموزی طراحی و اجرای سقف یوبوت 89 ص|50455138|ihm|گزارش کارآموزی,اجرای سقف یوبوت
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان گزارش کارآموزی طراحی و اجرای سقف یوبوت 89 ص وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

فهرست مطالب فصل اول آشنایی با محل کارآموزی


معرفی محل کار آموزی ۱ - ۱ ۲ - ۱ نحوه شکل گیری شرکت


۱ - ۳ سیستم کار شرکت


معرفی بخش های مختلف شرکت ۴ - ۱


گزارش تصویری پروژه های شرکت ۱ - ۵ فصل دوم ارزیابی بخش های مختلف با رشته علمی کارآموز


مقدمه ۲ - ۱


تعاریف پایه سازه و طراحی ۲ - ۲


های طراحی روش ۲ - ۳


انواع بارهای وارده بر سازه ۲ - ۴


عملکرد و رفتار سازه تحت بارهای مختلف ۲ - ۵


آشنایی با سیستم های سازه ای ۲ - ۶


۲ - ۷ مشخصات پروژه های طراحی شده توسط کارآموز


مراحل و نکات اجرایی اجرا سازه های بتنی ۲ - ۸


۲۰۹ مراحل و نکات اجرایی سقف مجوف بتنی با بلوک های ماندگار پلی پروپیلن فصل سوم آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات


مقدمه ۳ - ۱بررسی اجمالی فعالیت های صورت گرفته ۳ - ۲


بیان تجربیات پروژه شماره ۱ ۳ - ۳


*بیان تجربیات پروژه شماره ۲ ۳ - ۴


بیان تجربیات پروژه شماره ۳ ۳ - ۵


۳ - ۶ بیان تجربیات پروژه شماره ۴


مقایسه سیستم های باربر ثقلی ۳ - ۷


مقایسه علمی سیستم یوبوت و کوبیاکس ۳ - ۸


نتیجه گیری ۳ - ۹


پیشنهادات ۳ - ۱۰


فهرست جداول


جدول ۱-۱ خلاصه فعالیت های صورت گرفته شرکت گنبد گیتی نمودار ۲-۱ نحوه شکل گیری طرح سازه ای جدول ۲-۱ ترکیب بارگذاری متعرف در ساختمان به روش تنش مجاز جدول ۲-۲ ترکیب های بارگذاری طبق 2010-7-ASCE روش تنش مجاز جدول ۲-۳ ترکیب های بار گذاری طبق *2010-7-ASCE به روش حدی نمودار ۲-۲ انواع بارهای وارده بر سازهنمودار ۲-۳ سیستم های سازه ای


.......................


جدول ۲-۴ مشخصات پروژه شماره ۱ جدول ۲-۵ مشخصات پروژه شماره ۲


...............


جدول ۲-۶ مشخصات پروژه شماره ۳جدول ۲-۷ مشخصات پروژه شماره ۴جدول ۲-۸ مشخصات پروژه شماره ۵ جدول ۲-۹ مشخصات پروژه شماره ۶ جدول ۲-۱۰ مشخصات پروژه شماره ۷ جدول ۲-۱۱ مشخصات پروژه شماره ۸ جدول ۲-۱۲ مشخصات پروژه شماره ۹


جدول ۲-۱۳ مشخصات پروژه شماره ۱۰ جدول ۲-۱۴ حداقل زمان قالب برداریر


جدول ۳-۱ مقایسه سیستم های ثقلی باربر فهرست اشکال


شکل ۱-۱ مراحل اجرا پروژه بازار پروتئین شیراز شکل ۱-۲ بازار پروتئین شیراز شکل ۱-۳ بلوک گذاری و مش بندی رویه پروژه شهر ری شکل ۱-۴ پروژه مسکونی در شهر ری شکل ۱-۵ سقف یوبوت پروژه مسکونی-اصفهان شکل ۲-۱ توزیع چگالی بار و مقاومت شکل ۲-۲ شاخص ایمنی شکل ۲-۳ قاب ساده ساختمانی تحت بارهای ثقلی شکل ۲-۴ سیستم قاب ساده ساختمانی تحت بار جانبی شکل ۲-۵ انواع مهاربندهای همگرا متداول شکل ۲-۶ انواع مهاربندهای واگرا متداول شکل ۲-۷ سیستم LSF شکل ۲-۸ سیستم دیوار سه بعدی شکل ۲-۹ مکانیزم عمکلرد سیستم کنسولی در برابر بار جانبی شکل ۲-۱۰ گود در زمین باز شکل ۲-۱۱ مهار متقابل شکل ۲-۱۲ مهار متقابل شکل ۲-۱۳ سازه نگهبان خرپایی شکل ۲-۱۴ سازه نگهبان خرپایی شکل ۲-۱۵ مراحل مقدماتی اجرا سازه نگهبان خرپایی


شکل ۲-۱۶ مراحل اجرای سازه نگهبان خرپایی شکل ۲-۱۷ مراحل نهایی اجرای سازه نگهبان خرپایی شکل ۲-۱۸ مهارهای افقی


شکل ۲-۱۹ مهار دوخت به پشت


شکل ۲-۲۰ سپر کوبی شکل ۲-۲۱ پی کنی شکل ۲-۲۲ آرماتور بندی شکل ۲-۲۳ سفره کف فونداسیون شکل ۲-۲۴ شبکه های میلگردی فونداسیون


شکل ۲-۲۷ نمای جانبی بلوک گذاری یوبوت شکل ۳-۱ بلوک های یوبوت شکل ۳-۲ چیدمان سقف یوبوت قبل از بتن ریزی شکل ۳-۳ تشکیل تیرا شکل شکل ۳-۴ حذف ستون های میانی در سیستم یوبوت شکل ۳-۵ نمایی از سیستم سقف یوبوت شکل ۳-۶ بتن ریزی سقف یوبوت شکل ۳-۷ ایجاد داکت های تاسسیاتی بعد از بتن ریزی شکل ۳-۸ مقطعی از دیوار U شکل شکل ۳-۹ انتخاب روش تحلیل شکل ۳-۱۰ الف) قاب تک دهانه ب) قاب سه دهانه شکل ۳-۱۱ فرآیند تشکیل مفصل پلاستیک شکل ۳-۱۲ بارگذاری تیرچه شکل ۳-۱۳ سطح باربر تیر Tشکل تیرچه


شکل ۳-۱۴ محل استقرار بلوک شکل ۳-۱۵ درگیری بتن و سیستم سقف تیرچه بلوک شکل ۳-۱۶ معرفی اعضا تیرچه شکل ۳-۱۷ چیدمان میلگرد اتکا در محل تکیه گاه ها شکل ۳-۱۸ تیرچه کرمیت شکل ۳-۱۹ درگیری بتن با تیرچه کرمیت شکل ۳-۲۰ چیدمان بلوک در سقف های تیرچه بلوک شکل ۳-۲۱ بلوک گذاری کوبیاکس و یوبوت شکل ۳-۲۲ تیرچه درجا در کوبیاکس و یوبوت شکل ۳-۲۳ وزن سقف یوبوت و کوبیاکس شکل ۳-۲۴ مقایسه تیرهای 1شکل در یوبوت و کوبیاکس


*
مطالب دیگر:
📎جزوه اصول فقه 1📎پاورپوینت حفاظت سیستم قدرت📎پاورپوینت اصول حفاظت برای ريزشبکه های آتی📎پاورپوینت هتل و استانداردهای طراحی و ساخت آن📎پاورپوینت حسابرسی2📎پاورپوینت روان شناسي تربيتي📎پاورپوینت حقوق مدنی 2: حقوق اموال و مالکیت📎پاورپوینت آموزش و پرورش ابتدایی- راهنمایی تحصیلی و متوسطه📎پاورپوینت و تحقیق مسائل حفاظتي براي ريزشبكه ها📎پاورپوینت و تحقیق بازاریابی محیطی📎پاورپوینت بهینه سازی و طراحی به کمک کامپیوتر📎پاورپوینت آموزش مهارت هاي زندگي📎پاورپوینت آشنایی با مراجع تدوین استانداردهای حسابداری دولتی📎پاورپوینت بررسی تطبیقی فراز و فرود ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مالی از طریق گزارشگری مالی دولتی📎پاورپوینت پژوهشی در مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری ها📎پاورپوینت و تحقیق نرم افزار lingo📎پاورپوینت بهبود پایداری سیستم های قدرت جهت با استفاده از Blackout جلوگیری از PSS و ادوات FACTS📎پاورپوینت مدل سازی توربین ها📎پاورپوینت و تحقیق ریزشبکه ها📎پاورپوینت و تحقیق الگوریتم کلونی مورچه📎پاورپوینت و تحقیق امنیت در شبکه های ارتباطی📎پاورپوینت معماری شیوه رازی و ویژگی آن📎پاورپوینت محیط زیست و مدیریت آن📎طرح توجیهی و آموزش کشت و فروش بلوبری در ایران📎پاورپوینت دوازدهمین کنفرانس بین المللی راجع به انفورماتیک آب،HIC2016 معماری DSS جهت مدیریت مصارف آب